تغییر سلیقه خریداران مسکن در تهران

 قیمت مسکن در تهران ظرف شش سال گذشته از متری ۵.۷ میلیون به بیش از ۸۱ میلیون رسید.

آمار‌هایی که بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت ارائه می‌دهد، مشخص می‌کند حجم خریدوفروش‌ها در اسفند ۱۴۰۲ درقیاس با اسفند ۹۶ تقریبا نصف شده است.

از طرفی دیگر همزمان با کاهش میزان معاملات مربوط به واحد‌های نوساز یا با عمربنای زیر پنج سال، شاهد رشد سهم خانه‌های قدیمی‌ساز در خریدوفروش‌ها هستیم.

تغییر سلیقه خریداران مسکن در تهران