همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت ۱۴۰۳ کی‌واریز می شود؟

طبق گفته سخنگوی دولت در چند روز گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش ۳۵ درصدی پیدا خواهد کرد.

هر ساله محاسبات افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در فروردین ماه انجام می‌گیرد و امسال نیز همین روند ادامه می‌یابد و متناسب با افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران، مستمری بازنشستگان نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کند.

افزایش مستمری بازنشستگان کارگری تابع قوانین مشخص خود است.