به گزارش افکارنیوز، محمد هاشم پسران امروز در حاشیه نشست تورم و سیاست های ضدتورمی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: اگر نتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم باید منتظر افزایش نرخ ارز باشیم.

نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد مهمترین عامل برای کاهش انتظارات تورمی را افزایش اعتماد مردم به دولت دانست و افزود: برهمین اساس سیاست های دولت باید از شفافیت لازم برخوردار باشد.

وی تصریح کرد: همچنین دولت باید علامت هایی بدهد که هدف آن کاهش تورم باشد، البته این علامت ها معمولا از طریق بانک مرکزی، دولت و نظام مالیاتی نشان داده می شود. استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با بیان اینکه باید تعادلی بین سیاست های مالی و پولی وجود داشته باشد اظهارداشت: از آنجا که بازارهای پولی و مالی ایران توسعه مناسبی نیافته اند، بیشتر مسائل مالی دولت با چاپ اسکناس حل می شود تا دولت کسری بودجه را تامین کند و به همین دلیل تورم نیز رشد می یابد.

هاشم پسران تاکید کرد: علاوه بر اینکه باید بین بازارهای پولی و مالی تعادل ایجاد شود باید اجماعی در سطح کل کشور صورت گیرد که حاکمیت و دستگاه های دولتی و بخش های فعال اقتصاد در آن حضور داشته باشند.

وی با اشاره به عدم تعادل بین توقعات و امکانات موجود در سطح کشور گفت: گروه های مختلف باید توقعات خود را تعدیل کنند و باید اجماعی ایجاد شود که دولت بتواند برنامه های کاهش تورم را اجرا کند.

نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد گفت: با وجودی که دو سال از اجرای هدفمندکردن یارانه ها می گذرد اما وضعیت قیمت و مصرف حامل های انرژی همانند دو سال پیش است و این امر به دلیل اجرای نامناسب این قانون است.

هاشم پسران افزود: دولت ماهیانه ۴۵۵ هزار ریال به هر ایرانی یارانه نقدی پرداخت می کند که تورم زا است. این اقتصاددان تاکید کرد دولت باید اجازه دهد نرخ انرژی با تغییرات نرخ فوب خلیج فارس متغیر باشد و حرکت به سمت افزایش صادرات غیرنفتی سوق یابد.

وی با اشاره به کاهش درآمدهای نفتی که درآمد دولت را کاهش داده است گفت: بخش خصوصی می تواند با توسعه صنعت جهانگردی و صنایع دستی این کمبود را جبران کند و میزان اشتغال زایی افزایش یابد.

هاشم پسران با تاکید بر اینکه روش اجرایی هدفمندکردن یارانه ها نادرست بود اظهارداشت: هدفمندکردن یارانه ها در زمینه انرژی درست اجرا نشده و قیمت انرژی در ایران باید با فوب خلیج فارس تغییر کند.

وی ادامه داد: اگر توزیع بنزین به عهده بخش خصوصی باشد، قیمت آن در بالای شهر و پایین شهر با یکدیگر متفاوت خواهد بود ضمن اینکه شرایط اقلیمی و منطقه ای باید بر روی قیمت انرژی تاثیر بگذارد و نباید در همه جای ایران یکسان باشد.

اقتصاددان ایرانی در مورد اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها تاکید کرد این امر باید بررسی و با شرایط علمی جدید، چگونگی اجرا تعیین شود. نامزد ایرانی دریافت جایزه نوبل اقتصاد درباره سرمایه های سرگردان نیز گفت: اگر اعتماد در اقتصاد کشور افزایش یابد و مشوق ها ایجاد شود سرمایه ها به جای سفته بازی به سمت تولید حرکت می کند. همچنین سرمایه ها در نظام بانکی تجمیع شود تا به سمت تولید برود.

هاشم پسران با بیان اینکه پیش بینی نرخ تورم برای سال آینده کاری سخت است گفت: اگر بحران های اقتصادی کنترل شود و به خصوص مسئله تحریم تشدید نشود و مذاکرات نهایی شود در شرایط معقول تورم به ۲۰ درصد می رسد.