به گزارش افکارنیوز، از آذر ماه سال ۸۹ و همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم تاکنون هر ایرانی در سی و شش ماه متوالی یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را دریافت کرده است.

این در حالی است که از ابتدای اجرای قانون و در مرحله اول تا ۲۲ بهمن ماه سال ۹۲ به ازای هر فرد مبلغ یک میلیون و ۶۳۸ هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است.

اما در حالی که طبق قانون مصوب مجلس می باید ۵۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی به توزیع بین مردم، ۳۰ درصد برای پوشش هزینه‌های حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به تولید و ۲۰ درصد نیز به دولت اختصاص می یافت نه تنها تقریبا تمامی منابع درآمدی صرف یارانه نقدی شد بلکه به برداشت‌های اغلب غیر قانونی از خزانه و کسر بودجه‌های عمرانی برای تامین منابع توزیع نقدی منتهی شد.

طی روزهای گذشته تاثیر پرداخت یارانه نقدی به شیوه فعلی بر معیشت مردم را به نظر سنجی مخاطبان خود گذاشت.

در این نظر سنجی ۱۲ هزار و ۷۳۰ نفر نظر خود را در مورد سوالی مبنی بر " تاثیر نهایی پرداخت یارانه نقدی یارانه ها به شیوه فعلی بر معیشت مردم چه بود؟ " اعلام کردند.

بنابر نتیجه نهایی ۵۰.۲۷ درصد یعنی حدود ۶۴۰۰ نفر معتقدند که دریافت ۳۶ ماه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نه تنها در معیشت آنها موثر نبوده بلکه تاثیر خیلی بدی نیز داشته است.

همچنین ۱۵.۴ درصد معادل۱۹۶۰ نفر نظر خود در مورد دریافت یارانه نقدی را بد و ۱۲.۹۱ درصد به عبارتی حدود ۱۶۴۳ نفر نیز متوسط اعلام کرده‌اند.

در عین حال کمترین درصد مربوط به تاثیر خوب دریافت یارانه بر زندگی آن‌ها بوده است به طوری که ۹.۰۱ درصد گزینه خوب را انتخاب کرده اند. بنابراین ۱۱۴۷ نفر به خوب بودن پرداخت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه در هر ماه رای داده‌اند.

اما ۱۲.۴۱ درصد یعنی ۱۵۸۰ نفر از مجموع ۱۲ هزار و ۷۳۰ نفر شرکت کننده در این نظر سنجی بر این باورند که دریافت یارانه نقدی توانسته تاثیر خیلی خوبی بر معیشت آن ها داشته باشد.