به گزارش افکارنیوز، محمدجواد کرمی، خاطرنشان کرد: اکنون قیمت هر کیلو آرد ۴۰ کیلویی به قیمت آزاد ۵۲ هزار تومان است در حالی که دولت با یارانه‌ای که می‌دهد کیسه آرد ۴۰ کیلویی را به قیمت حدود ۳۴ هزار تومان در اختیار واحدهای نانوایی که سهمیه یارانه‌ای دارند قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه از ابتدای اسفند سهمیه ‌آرد یارانه‌ای ۵۴۰ واحد نان فانتزی در تهران قطع شده و همگی آزادپز شده‌اند افزود: این مسئله سبب شده تا شاهد نشتی آرد واحدهای یارانه‌ای به واحدهای آزادپز باشیم و برخی واحدهای نانوایی تنها با سود ۵ هزار تومانی روی هر کیسه آرد آن را در اختیار واحدهای آزادپز قرار می‌دهند نتیجه آن شده که قدرت رقابت بین واحدهای ‌آزادپزی که سالم کار می‌کنند با واحدهایی که آرد خود را از این طریق تهیه می‌کنند از بین برود.

به گفته رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم، از آنجایی که تعداد نانوایی در تهران فراوان است کم شدن ساعت پخت و در اختیار قرار دادن آرد مازاد چندان به نظر نمی‌رسد و نتیجه‌اش خراب شدن بازار برای واحدهای نان فانتزی و آزادپز است که ما را رفته رفته از گردونه خارج می‌کند.

کرمی با انتقاد از اینکه نظارت دقیقی بر چگونگی نحوه تأمین آرد واحدهای آزادپز وجود ندارد، تصریح کرد: باید بازرسان بپرسند که آزادپزها آردشان را از کجا تهیه می‌کنند؟

خبرنگار فارس گفت مسئولان وزارت صنعت و سازمان حمایت اعلام کرده‌اند داشتن فاکتور برای تهیه آرد در واحدهای آزادپز الزامی است، رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم گفت: حتی تهیه فاکتور جعلی هم کار سختی به نظر نمی‌رسد.

وی پیشنهاد داد تا دولت هر چه زودتر یا یارانه آرد را به تمام نانوایی‌ها بدهد یا آنکه به سمت آزادپز شدن همه نانوایی‌ها حرکت کند و برای آنکه به مردم و قشر کم درآمد فشاری وارد نشود یارانه نان را به صورت ماهانه در اختیار مردم قرار دهد.

کرمی تصریح کرد: دوگانه عمل کردن برای دادن یارانه به نانوایی‌ها چیزی جز ایجاد رانت برای برخی افراد خاص در پی ندارد و فقط پول آن از جیب دولت خارج می‌شود در صورتی که مردم حتی تغییری در کیفیت نان احساس نمی‌کنند و بیشتر موارد نان را به صورت نرخ آزاد تهیه می‌کنند.

رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمهحجیم گفت: حتی دولت میتواند همان کاری که در ترکیه اتفاق افتاد را انجام دهد و پس از آنکه تمام نانواییها آزادپز شدند در هر منطقه یا شهر دو تا سه واحد صنعتی نان دولتی ایجاد و نان دولتی برای اقشار آسیبپذیر توزیع شود.