گروه اقتصادی

- سید حمید حسینی در گفت‌وگو با «افکارخبر» اظهار داشت: در حال حاضر کشورمان در شرایطی سخت قرار دارد و انتظارات دولت از بخش خصوصی، همراهی و کمک است.

وی افزود: در فضایی که توافق ایران با گروه ۱ + ۵ می‌توانست باعثبازگشت رونق اقتصادی کشور شود، اما بحران جهانی، کاهش ارزش سهام و بهای نفت و اقلام صادراتی نفتی، پتروشیمی و معدنی، دولت را به شدت با مساله کسری بودجه روبه‌رو کرد.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: هم‌اکنون ضعف اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی کشور را با اختلال روبه‌رو کرده، اما به دلیل خوشبینی نسبت به تاثیرات مثبت توافق، با افت ارزش سهام و مسکن روبه‌رو شدیم و نرخ ارز نیز رشد پیدا نکرد.

حسینی با بیان این‌که در حال حاضر در میان اقتصاددانان، اشتراک عقیده در رابطه با درک موضوع و راهکار خروج از این وضعیت وجود ندارد، عنوان کرد: درست است که کشور با کسادی در بازار و نبود تقاضا مواجه است، اما به کار بردن واژه رکود تورمی برای تشریح وضعیت فعلی علمی نیست، زیرا اقتصاد کشور در دو سال گذشته با رشد مثبت اقتصادی مواجه شده است، بنابراین رکود تورمی اصطلاح درستی نیست.

وی متذکر شد: در صورت حل مشکل تحریم، مشکل نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه‌ها به وسیله تامین مالی از خارج از کشور و جذب فاینانس رفع خواهد شد و بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام راه‌اندازی می‌شود.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ادامه داد: همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی به وسیله یوزانس داخلی و خارجی وارد خواهد شد؛ ضمن اینکه بخشی از منابع اعتباری ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور باز میشود و بازار مسکن لوکس بهبود پیدا میکند.