به گزارشافکارخبر،معاون وزیر راه‌وشهرسازی درباره استقبال خانه اولی‌ها از وام ۸۰میلیون تومانی خرید مسکن گفت: آمار بانک مسکن خوب اما از سقف انتظاری وزارت راه بسیار پایین‌تر است؛ زیرا مردم باید فرصتی برای خروج سرمایه از سایر بازارها و ورود به بازار مسکن را داشته باشند. به گزارش خبرگزاری مهر، حامد مظاهریان با بیان اینکه برنامه‌های مشترک دو وزارتخانه برای مسکن اجتماعی از جمله تعیین شاخص‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری، تعیین گروه‌های هدف و نظام مدیریتی مشخص شده است، گفت: با توجه به اینکه گستره اصلی مخاطب مسکن اجتماعی، افراد کم‌بضاعت هستند که آورده مناسب ندارند، دولت باید اعتبار مناسبی را اختصاص دهد.

معاون وزیر راهوشهرسازی افزود: وزارت راهوشهرسازی با مشکل تامین مالی روبهرو است که دو وزارتخانه راهوشهرسازی و تعاون، کارو رفاه اجتماعی به توافق رسیدند تا از منابع داخلی خود در مقیاس کوچکتر برای یکسال آینده این طرح را جلو ببرند. وی تصریح کرد: فعالیتهای مربوط به تعیین زمین و شناسایی افراد در دو وزارتخانه صورت گرفته که امید است تا یکسال آینده با کاهش مشکلات اعتبارات، ردیف بودجه مشخص شود تا ساخت مسکن اجتماعی رونق گیرد. مظاهریان اظهار کرد: قیمت واقعی مسکن به سال ۸۹ رسیده است و به دلیل کاهش سودآوری، سرمایهگذاران از بازار مسکن خارج شدهاند. بر این اساس باید قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؛ زیرا افزایش متقاضیان باعث ورود سرمایهگذاران و در انتها خروج مسکن از حالت رکود خواهد شد.