به گزارش افکارخبر، آرش کردی اظهار داشت: در حال حاضر با 7 کشور همسایه خود که مرز خاکی داریم تبادل انرژی الکتریکی داریم.

وی افزود:‌ در مجموع سالانه 12 میلیارد کیلووات ساعت از مجموع 276 میلیارد کیلووات ساعت برق تولیدی کشور را صادر می کنیم و حدود 4 میلیارد کیلوولت ساعت نیز واردات برق داریم.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه "برنامه ریزی شده تا سال 1400 شمسی میزان صادرات برق ایران دو برابر میزان فعلی شود"، تصریح کرد: درآمد ایران از صادرات 12 میلیارد کیلووات ساعتی برق حدود یک میلیارد دلار است.