به گزارش افکارنیوز،

 جوانان چینی دارای مدرک دانشگاهی متقاضی شغل در صف های طولانی ایستادند تا مدارک و مشخصات خود را برای انجام مصاحبه  و به عهده گرفتن تنها یک فرصت شغلی ارائه کنند.

پایگاه خبری"24" نوشت: یک مرک سیاسی چینی در اطلاعیه ای نیاز خود را به یک کارمند پذیرش دارای مدرک دانشگاهی اعلام کرد و درپی انتشار این اطلاعیه، نزدیک به 10هزار نفر از جوانان چینی 18تا 40 ساله برای شرکت در مصاحبه و آزمون استخدامی روز 27 نوامبر آینده، داوطلب شدند تا بتوانند این فرصت شغلی را به خود اختصاص دهند.

روزنامه دیلی میل انگلیس نوشت: شغل کارمند دفتر پذیرش "کمیته مرکزی انجمن دموکراتیک چین"، سال 2017 به رقابتی ترین شغل برای چینی ها تبدیل خواهد شد زیرا از 15 تا 24 اکتبر جاری، 9837 نفر متقاضی تصدی این شغل شده اند.

یکی از متقاضیان این شغل، به دیلی میل گفت: آسانی و حقوق و مزایای عالی، علت اصلی اشتیاق جوانان به تصدی این شغل و سایر مشاغل دولتی است.