به گزارش افکارنیوز،

بر اساس گزارش های رسمی بانک مرکزی، طی 4 سال گذشته بیش از 203 میلیارد دلار درآمد نفتی و 137 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کسب شده است.

این در حالی است که طی سالهای 88 تا 91 بیش از 347 میلیارد دلار درآمد نفتی و 98 میلیارد دلار درآمد غیرنفتی حاصل شده که با احتساب دلار 1000 تا 1200 تومانی در این سالها، مجموع منابع ریالی درآمدهای ارزی حدود 500 هزار میلیارد تومان بوده است که نصف درآمدهای ریالی در دولت فعلی است.

لازم به ذکر است که به واسطه دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد کشور، عمده منابع صادرات غیرنفتی هم به دولت، شرکتهای دولتی و شبه دولتی اختصاص دارد.

حال این سوال مطرح است که منابع حدود 1000 هزار میلیارد تومانی حاصل از درآمدهای ارزی در این دولت چطور هزینه شده است.