به گزارش افکارنیوز،

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص حضور ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامه امروز آقای ربیعی با حضور در کمیسیون اقتصادی برنامه هایش را برای تصدی وزارت تعاون در 4 سال آینده تشریح کرد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسیدگی به مسائل تامین اجتماعی، شستا، بیمه کارگری، صندوق های بازنشستگی، بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه وزارت تعاون، از محورهای مورد بررسی در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس است.

در این جلسه ربیعی اظهار داشت که در 4 سال آینده تلاش خواهد کرد که به تمامی بخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیدگی کند و فقرزدایی و کاهش نابرابری را از اولویت های برنامه کاری خود دانست.

زارع ادامه داد: برنامه جامع حمایت با تاکید بر کاهش آسیب های اجتماعی، برنامه اشتغال فرهنگی با تاکید بر مناطق محروم و روستایی، طرح های اشتغال حمایتی و توسعه کسب وکارهای اشتغال محور، طراحی نظام توزیع اعتبارات و منابع اشتغال زا و پشتیبانی از کارآفرینی، توانمندسازی، مهارت افزایی، تولید منابع انسانی و ارتقاء امنیت شغلی از برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 4 سال آینده است که در جلسه امروز توسط آقای ربیعی برای اعضای کمیسیون تشریح شد.

زارع افزود: در این جلسه همچنین ربیعی تاکید کرد که پایدارسازی صندوق های بازنشستگی و تبدیل بنگاه های اقتصادی وابسته صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی و همچنین توسعه بخش تعاون از دیگر اولویت های کاری وی در صورت تصدی وزارت تعاون در 4 سال آینده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نظر شخصی بنده درباره آقای ربیعی برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مثبت است.