به گزارش افکارنیوز،

ستار محمودی قائم مقام وزارت نیرو کرد: وزرات نیرو سازمان پویا و فعالی است که از منابع انسانی و مدیریت خوبی برخوردار است، درکنار این قوت ها با چالش هایی پیش رو است که البته لازمه حیات یک سازمان وجود همین چالش هاست.

وی افزود:دوره خشکسالی در ایران طولانی شده و میزان بارش به طور میانگین پایین تر از میانگین جهانی است، این درحالی است که هم اکنون با محدودیت منابع آبی مواجه هستیم که این محدوددیت، با افزایش جمعیت، فشار مضاعفی را بر ذخایر منابع آبی بوجود می آورد.

قائم مقام وزارت نیرو با بیان اینکه محدودیت مالی از دیگر چالش های قدیمی وزارت نیرو به حساب می آید تصریح کرد:  با توجه به نیاز وزرات نیرو برای سرمایه گذاری در بخش آب و برق و نوسازی و بهسازی تاسیسات، نیاز به تمهیدات تازه‌ای برای اقتصادی شدن بخش آب و برق احساس می شود.

محمودی تصریح کرد: خوشبختانه با شرایط مناسب پسابرجام، ظرفیت هایی برای تامین و جذب سرمایه خارجی و داخلی به وجود آمده است که این امر می تواند فرصت مناسبی را برای همکاری میان شرکت های داخلی و خارجی ایجاد، و راه را برای توسعه پایدار، هموار کند.

قائم مقام وزارت نیرو در پایان گفت:جمعیت رو به رشد است و تقاضا برای آب و برق رو به افزایش است  و ما نیازمند آن هستیم که در زمینه تاسیسات آب و برق، توسعه داشته‌، تا بتوانیم خدمات مستمر و پایداری را به مشترکین ارائه دهیم.