به گزارش افکارنیوز،

محمد حسین کاویانی مدیر عامل صندوق پنبه با بیان اینکه سالانه حدود 100 هزارتن الیاف و پنبه مورد نیاز صنایع نساجی است، اظهار کرد: امسال پیش بینی می شود که حدود 45 هزارتن پنبه تصفیه شده قابل استفاده صنایع نساجی، در کارخانه های مجاز پنبه پاک کنی تولید شود.

 وی با اشاره به اینکه در چهار ماه نخست سال گذشته 10 هزار و 500 تن نخ پنبه وارد شد، افزود: این درحالی است که امسال میزان واردات با رشد 50 درصدی به رقم 16 هزارتن رسید که با این وجود ظرفیت اشتغال ریسندگی کاهش می یابد.

 کاویانی با بیان اینکه صنایع ریسندگی ظرفیت تولید بیش از 200 هزارتن نخ پنبه ای را دارند، گفت: براین اساس واردات بیش از حد نخ پنبه ای تعطیلی کارخانجات ریسندگی و بیکاری کارگران را به همراه دارد.

 مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه صنعت ریسندگی یکی از بخش های مهم اشتغالزا در کشور به شمار می رود، بیان کرد: در سالیان نه چندان دور علاوه بر تامین نیاز صنایع نساجی، قادر به صادرات 21 هزارتن پنبه به بازارهای هدف بودیم که بی توجهی به زراعت این محصول، واردات را رقم زد.

سیاست مجوز واردات در ازای خرید پنبه داخل، امری مهم در پایداری تولید

 وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به  سیاست مجوز واردات پنبه به ازای خرید پنبه داخل از سوی صنایع اذعان کرد: این سیاست به جهت استفاده از تولید داخل در صنایع نساجی مناسب است چرا که در صورت نبود مشتری برای تولید داخل در آینده ای نه چندان دور با کاهش تولید و افزایش واردات روبرو خواهیم شد.

 به گفته کاویانی اجرای کاهش تعرفه واردات به ازای خرید داخل در پایداری تولید تاثیر بسزایی دارد.

قیمت تمام شده هر کیلو پنبه تصفیه شده 8 هزار تومان

کاویانی با بیان اینکه قیمت تمام شده پنبه تصفیه شده بیش از 8 هزار تومان است، افزود: در شرایط کنونی هر کیلو پنبه با نرخ 3 هزار و 200 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

 مدیرعامل صندوق پنبه با انتقاد از واردات پنبه در سال 82 تصریح کرد: با توجه به مازاد تولیدی که از سال 79 روی دست پنبه کاران ماند در سال 82 حدود 12 هزارتن پنبه صادر شدکه متاسفانه با صدور مجوز واردات پنبه در همان سال، ضربه مهلکی به زراعت پنبه و صنعت نساجی وارد شد.