به گزارش افکارنیوز،

 اقدامات وزارت صنعت در مدیریت واردات خودرو یکی از بحث برانگیزترین کارهایی است که هر چه می گذرد ابعاد جدیدتری از پشت پرده این اقدام روشن می شود. از دی ماه سال گذشته تاکنون در ابتدا با ممنوعیت ثبت سفارش برای شرکت های غیرنمایندگی و پس از آن ممنوعیت کامل واردات خودرو تاکنون اتفاقات عجیبی در بازار رخ داده که دو حالت را در ذهن افکار عمومی متصور می کند.

در نگاه خوشبینانه یک نگاه این است که اتفاقات خارج ار عرف و در جهت منافع و مافیای افراد خاص در واردات خودرو ناشی از بی تدبیری و عدم کفایت مدیریتی مسئولان وزارت صنعت به ویژه رئیس سازمان توسعه تجارت است و نگاه دوم این فرضیه را مطرح می نماید که افرادی در بدنه وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت با گروه های مافیایی منافع مشترک دارند. در صورت صحت هر کدام از این نگاه ها، وزارت صنعت مسئول و پاسخگو این شرایط است و بایستی برای افکار عمومی ریشه و علل این موضوع را روشن نماید. جالب اینجا است که با بر سرکارآمدن آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، اکثر معاونین سابق از جمله رئیس سازمان توسعه تجارت بر سر کار باقی ماندند که خود سوال جدی دیگری است. قطعا این ابقا به نشانه تایید عملکرد این افراد در دوره قبل بوده در صورتی که بررسی بازار نشان می دهد سازمان توسعه تجارت با بی تدبیری در بازار، منافع ملی را با چالش روبرو نموده است.

به طور مثال یکی از اتفاقات عجیب در وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش غیرقانونی و ترخیص خودرو به کشور در دورانی است که واردات خودرو به طور کل ممنوع بوده است. همچنین در دورانی که شرکت های غیرنماینده اجازه ورود خودرو به کشور را نداشته اند برخی از گری مارکت ها که در بدنه وزارت صنعت نیز صاحب منصب هستند، توانسته اند به طورغیرقانونی به کشور خودرو وارد کنند.

یکی از این تخلفات و فساد آشکار مربوط به ممنوعیت واردات غیرنمایندگی ها از تاریخ صدور ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور یعنی 95/10/12 است که مبتنی بر آن سایت ثبت سفارش برای شرکت های غیرنمایندگی بسته شد. براساس این ابلاغیه و با توجه به بازشدن مجدد سامانه ثبت سفارش در دی ماه 1396، عملا در طول این یک سال(یعنی از دی ماه 1395 تا دی ماه 1396)، شرکت های غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش خودرو و یا تمدید آن را نداشته اند. این در حالی است که بررسی های نشان می دهد مبتنی بر آمار و اطلاعات گمرک، حدود 13473 خودرو توسط شرکت های غیرنمایندگی در طول این بازه زمانی هم به ثبت رسیده و هم به ازای ثبت سفارش انجام شده، خودرو را نیز از گمرک به داخل کشور براساس تعرفه های قبلی ترخیص نموده اند.

نکته جالب تر اینجا است که بررسی ها نشان می دهد در تاریخ 1395/12/29، برخی از شرکت های غیرنمایندگی توانسته اند، در سامانه اقدام به ثبت سفارش خودرو کنند. از طرف دیگر از تاریخ 96/3/23 به بعد که ثبت سفارش به طور کل برای تمام شرکت های نمایندگی هم بسته شد و عملا هیچ شرکت امکان واردات خودرو را تا اوایل دی ماه 1396 نداشته است، حدود 5350 خودرو توسط شرکت های نمایندگی در همین بازه ممنوعیت(بازه زمانی توقف کامل ثبت سفارش) در سامانه ثبت سفارش ثبت و وارد کشور شده است.