به گزارش افکارنیوز،

 علی کاردر،مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دومین کنگره بین المللی اکتشاف و تولید و پنجمین کنگره بین المللی صنعت حفاری ایران از پاراف نهایی نهایی سه قرارداد توسعه ای شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: ١٠ گروه تکنیکی در پیشبرد مذاکرات قراردادهای جدید نفتی ایران فعالیت می کنند، این در حالی است که در این زمینه امور با سرعت پیش بینی شده پیش نرفت، اما امیدواریم در سال آینده شاهد امضای چند قرارداد باشیم.

وی همچنین از برگزاری مناقصه واگذاری بهره برداری میدان آزادگان شمالی خبر داد و افزود: زمان قرارداد فعلی این پروژه کوتاه است که قصد دارید قرارداد بلندمدت تری را در دستور کار قرار دهیم.

کاردر بهره وری صنعت نفت را به فیل بزرگی تشبیه کرد که خسته است و حرکت دادن آن دشوار است و ادامه داد: امیدواریم سال آینده سال بهتری برای صنعت نفت باشد؛ این در حالی است که اکنون شرکت ملی نفت با هوویی به نام یارانه درگیر است، اما با وجود تمام مشکلات موجود در زمینه تامین مالی تلاش کردیم که تا پایان سال به پیمانکاری بدهکار نباشیم.