به گزارش افکارنیوز،

اعضای شورای عالی کار به دعوت کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزارت اقتصاد رفتند تا ادامه مباحث مزدی را در آنجا دنبال کنند، اما پس از گذشت دو ساعت بحث و گفتگو بی‌نتیجه پایان یافت و ادامه مذاکرات مزدی به وزارت کار موکول شد. از ساعتی پیش اعضای شورای عالی کار با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ریاست علی ربیعی نشست دویست و هفتاد و چهارم شورای عالی کار را برگزار کردند.

در نشست امروز کارفرمایان با پیشنهاد افزایش 12 درصدی دستمزد حداقل‌بگیران به نشست آمدند، درحالی‌که اعضای کارگری شورای عالی کار بر افزایش 29 درصدی حداقل دستمزد تأکید دارند.

نکته جالب توجه اینکه دولت پیشنهاد افزایش 18 درصدی برای افزایش حداقل حقوق سال 97 کارگران را ارائه داده است، درحالی‌که پیش از این بر لزوم افزایش مزد بیش از نرخ تورم تأکید کرده بود.

شرکای اجتماعی و دولت در وزارت اقتصاد همچنان با اختلافات زیادی جلسه را ترک کردند و با همین مواضع اختلافی به وزارت کار آمده‌اند.

 

به گزارش فارس، علی ربیعی وزیر کار سعی دارد تا نظرات گروه‌های کارگری و کارفرمایی را تجمیع کرده و پیشنهادات را به یکدیگر نزدیک کند.