به گزارش افکارنیوز،

بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد، نقدینگی در پایان خرداد ماه از 1580 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. بر این اساس میزان رشد نقدینگی در خرداد ماه 97 نسبت به خرداد 96حدود 20 درصد بوده است.

جدول