به گزارش افکارنیوز،

 ‌مسعود سعادت‎مهر اظهار کرد: در همه اقتصادهایی که استقلال نسبی سیاست‎های پولی از سیاست‎های مالی پذیرفته شده است، کنترل پایه پولی توسط بانک مرکزی، اهرم اصلی مقامات پولی کشور برای تاثیرگذاری بر اقتصاد، حفظ ارزش پول ملی و حفظ ثبات اقتصادی است.

وی ادامه داد: اما عرضه پول تنها متغیری برونزا نیست که توسط بانک مرکزی تعیین شود، بلکه از سویی دیگر، یک متغیر درونزا است.

سعادت‎مهر اضافه کرد: درونزایی عرضه پول می‌تواند عامل بسیار مهمی در کارایی سیاست‎های پولی و مالی باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‎نور افزود: نرخ بهره (نرخ سود علی الحساب تسهیلات اعطایی بانک‎ها) هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت تاثیر مثبت و معنی داری بر عرضه پول در اقتصاد ایران دارد.

وی تصریح کرد: به عبارتی دیگر، عرضه پول در اقتصاد ایران درونزا است و درونزایی آن از طریق نرخ سود علی‎الحساب تسهیلات اعطایی بانک‎های تجاری و تخصصی انجام می‎گیرد.

سعادت‎مهر خاطرنشان کرد: فعالیت‎های بانک‎های تجاری و تخصصی از طریق تغییر در ذخایر آزاد با توجه به شرایط سودآوری بازار، عامل موثری در گسترش حجم پول در اقتصاد ایران است.