به گزارش افکارنیوز،

 حسینقلی قوانلو درباره شایعات مطرح در برخی رسانه ها درباره بازنشستگان شرکت زمزم اظهار کرد: از ابتدای سال حدود ۴۵ نفر از شرکت زمزم در گلستان بازنشسته شده اند که حدود دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان پاداش و سنوات دریافت کرده اند.

وی افزود: با تقاضای خود بازنشستگان حدود ۱۰۰ میلیون تومان از این سنوات به صورت تحویل محصولات تولیدی پرداخت شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: مدیران شرکت زمزم اعلام می‌کنند تعدادی از بازنشستگان تقاضا داشتند که به دلیل داشتن مغازه محصولات تولیدی شرکت را به جای سنوات خود دریافت کنند.

وی ادامه داد: آن‌ها اعلام می‌کنند مدیران شرکت مجاز به انجام چنین کاری نبوده اند و مجبور شده اند برای چنین کاری از هیئت مدیره شرکت مصوبه بگیرند.

قوانلو با بیان این که برای این شرکت جو سازی کرده اند، تصریح کرد: این ۱۰۰ میلیون تومان نوشابه و سایر محصولات تولیدی فقط سه تا چهار درصد از کل پاداش امسال این شرکت بوده است.