به گزارش افکارنیوز،

 وزیر نفت در حکمی حسن منتظر تربتی، مدیرعامل سابق شرکت مهندسی و توسعه گاز را به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر نفت منصوب کرد.

در متن حکم بیژن زنگنه خطاب به حسن منتظر تربتی آمده است:

"بنابر پیشنهاد اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران به استناد حکم ذیل ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 91/2/19 مجلس شورای اسلامی با استعانت از خداوند قادر متعال بدینوسیله به عنوان مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران و معاون وزیر منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند دانای توانا و تعامل با کارکنان صدیق و وظیفه شناس آن شرکت در انجام امور محوله موفق باشید."