به گزارش افکار نیوز، بر اساس ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفان معادل ۵۰۰۰ است.

در ماده ۷۶ این قانون آمده است: حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد آتی خواهد بود.

امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌شود.

در تبصره ماده ۶۴ آمده است ضریب ریالی مذکور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ و نیز تصویب نامه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۰ که در ۲۹ خرداد ۹۰ به تصویب هیئت وزیران رسیده، آمده است:

ا - ضریب حقوق سال ۱۳۹۰ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان ۹ هزار و ۹۶۵ ریال تعیین می‌شود.

در ماده ۲ این تصویبنامه ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۳ - ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت(ازجمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۴ - ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند(ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۹۰ به میزان ۷۰۰ ریال تعیین می‌شود.

۵ - سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند ۷۹ ماده واحده قانون بودجه ۹۰ کل کشور از جمله نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به میزان ۱۰ درصد تعیین می‌شود.

۶ - عیدی پایان سال غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۹۰ به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می‌شود.

۷ - حداقل حقوق و فوق‌العاده مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذکور به استثناء مشمولان بند ۹ این تصویب‌نامه در سال ۹۰ به میزان ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده مستمر این قبیل کارمندان ۷ برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

۸ - حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۳ میلیون و ۴۱۰ هزار ریال تعیین می‌شود.

بر این اساس میزان عیدی کارمندان دولت طبق محاسبه فرمول یاد شده، از ضرب کردن رقم ۵ هزار ضریب حقوق ۷۰۰ ریال مقدار ۳۵۰ هزار تومان به دست می‌آید و‌‌ همان گونه که فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پیش از این اعلام کرده، عیدی کارمندان دولت در سال جاری ۳۵۰ هزار تومان خواهد بود.

در تماس با معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی مبنی بر زمان پرداخت عیدی کارمندان دولت، آن‌ها گفتند مسولیت این امر با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور است که وقتی با معاونت برنامه‌ریزی تماس گرفتیم گفته شد روز یکشنبه ۲۳ بهمن ماه زمان دقیق پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت مشخص می‌شود.
منیع: فارس