به گزارش افکارنیوز،

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز گذشته در نشستی خبری در جمع خبرنگاران به تشریح لایحه بودجه سال 98 پرداخت، و از لایحه بودجه تنظیم شده، در 6 جلد رونمایی کرد.

درنگاهی کلی به بودجه سال 98 به این موارد می توان اشاره کرد:

- تعیین 433 هزارمیلیارد تومان منابع درآمدی برای دولت درسال آینده از محل مالیات، واگذاری ها، نفت و ...

- رشد 12 درصدی منابع بودجه

- وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت

- تعیین فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت برای سال آینده به قیمت هر بشکه 54 دلار

- تعیین نرخ 5700 تومان، به عنوان نرخ تسعیر ارزدر بودجه سال بعد

- ثابت ماندن قیمت سوخت و تداوم عرضه بنزین به قیمت لیتری 1000تومان درسال 98

- واریز 34 درصد از درآمدهای نفتی دولت به صندوق توسعه ملی درسال 98 طبق برنامه ششم توسعه

- اختصاص 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی باهدف حمایت از معیشت مردم

- اختصاص 142 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی

- رشد 44 هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی نسبت به سال جاری

- اختصاص 42هزارمیلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی

- ثابت ماندن مبلغ یارانه های نقدی خانوارها درسال 98

- افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان کشوری و لشکری

- اختصاص 2 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

- تخصیص 7 هزار میلیارد تومان برای مقابله با فقر مطلق و حمایت از اقشار ضعیف

- افزایش بودجه عمرانی کشور از 62 هزار میلیارد تومان به 65 هزار میلیارد تومان

- اختصاص 35 هزار میلیارد تومان برای طرح تحول سلامت

- تخصیص 15 هزار میلیارد تومان برای توازن منطقه‌ای

- افزایش 20 درصدی اعتبارات مربوط به بخش کشاورزی

- اختصاص 8 هزارمیلیارد تومان برای یارانه گندم

- رشد 20 درصدی اعتبارات آب شرب

- رشد سه برابری بودجه حمایت از طرح بازآفرینی شهری و بازسازی 300 هزارمسکن فرسوده

- رشد 71 درصدی اعتبارات حمایتی از مراکز علم و فناوری

- تامین یک میلیارد دلار تسهیلات تامین مالی خارجی به منظور تجهیز آزمایشگاه ها

- اختصاص دو هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان

- اختصاص 43 هزارمیلیارد تومان به اعتبارات هزینه ای مدارس و آموزش و پرورش با رشد 28 درصدی

- اختصاص 900 میلیارد تومان به مدارس مناطق محروم

- رشد 84 درصدی اعتبارات محیط زیست

- رشد 100 درصدی بودجه مربوط به گردشگری

- تخصیص 31 هزار و نهصد میلیارد تومان برای بازخرید اوراق مشارکت سال های قبل

- تحقق 100 درصدی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد برای دستگاه های ملی دربودجه سال 98