به گزارش افکارنیوز،

 احسان لیوانی در بررسی وضعیت کشورهای جهان، ایران و کشورهای همسایه از نظر انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با وجود پیشرفتی که آلمان تاکنون در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر داشته، اما این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ یعنی تقریباً ۱۲ سال آینده ظرفیت نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر  را به بیش از ۶۵ درصد برساند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در آلمان تجدیدپذیر است، افزود: حدود ۴۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق انگلستان تجدید پذیر است و این کشور در نظر دارد تا ۲ سال دیگر یعنی سال ۲۰۲۰، ۳۰ درصد کل انرژی (برق و حرارت) خود را از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کند.

به گفته وی،۱۷ درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در فرانسه تجدید پذیر است. این کشور بنا دارد تا سال ۲۰۲۰ این ظرفیت را به ۲۳ درصد برساند همچنین در حال حاضر ۳۰ درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده برق در اسپانیا تجدید پذیر است و این کشور بنا دارد تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به ۱۰۰ درصد برساند.

وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورهای آمریکایی

لیوانی در مورد وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشورهای آمریکایی گفت:کشور شیلی قصد دارد تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده را به ۷۰ درصد و برزیل که در حال حاضر ۲۹ هزار و ۱۹۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ میزان برق تولید شده را به ۴۵ درصد یعنی حدود ۳۲ هزار مگاوات برساند.

وضعیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشورهای آسیایی

معاون گروه انرژی‌های تجدید پذیر پژوهشگاه وزارت نیرو با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ درصد ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در مالزی را نیروگاه‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهد و قرار است تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت این نیروگاه‌ها به ۲۰ درصد برسد گفت:ژاپن ۳۲ هزار گیگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید می‌کند و در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت این نیروگاه را به ۲۴ درصد برساند.

وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران و کشورهای همسایه 

لیوانی وضعیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران و کشورهای همسایه را نیز بررسی و گفت:ایران تاکنون ۶۵۴ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده که تنها ظرفیت تولید برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر نصب شده کمتر از یک درصد بوده است.

وی افزود:ترکیه در میان کشورهای همسایه ایران در زمینه تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر پیشروتر بوده است، بنابراین در حال حاضر این کشور بدون محاسبه نیروگاه‌های برق آبی ۱۲.۵ گیگاوات برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده که ۱۵ درصد از ظرفیت کل برق تولید شده در تمام نیروگاه‌ها را شامل می‌شود.

به گفته وی،این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۲۳ ظرفیت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر را به بیش از ۲ برابر تولید کنونی یعنی ۲۷ گیگاوات یا ۲۵ درصد برساند.

وی ادامه داد:عراق در حال حاضر ۱۰۰ مگاوات برق از طریق نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ویژه نیروگاه خورشیدی تولید کرده و بنا دارد تا سال ۲۰۲۰، ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به ۱۰ درصد معادل ۳۵ گیگاوات برساند. این در حالی که طبق ماده ۵۰ قانون ششم توسعه، دولت مکلف است سهم نیروگاه‌های تجدید پذیر و پاک را با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل ۵ درصد ظرفیت برق کشور برساند.

به گفته وی،کویت در حال حاضر ۷۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده و برنامه دارد تا سال ۲۰۳۰ ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر خود را به ۱۵ درصد معادل ۲ گیگاوات برساند و در نظر دارد برای این کار ۸ میلیارد دلار هزینه کند.

لیوانی با اشاره به اینکه دبی ۱۵ درصد از برق خود را از طریق تجدیدپذیرها تولید کرده که معادل ۷.۸ گیگاوات برق است گفت:عربستان در حال حاضر ۹۲ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تولید کرده و در نظر دارد تا سال ۲۰۳۲ میزان برق تولیدی خود از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به ۵۴ گیگاوات برساند که این رقم ۸۰ درصد برق تولیدی ایران در حال حاضر را شامل می‌شود.

به گفته وی، پاکستان ۱۸۴۵ مگاوات برق بدون در نظر گرفتن برق آبی از طریق نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و زیست توده تولیده کرده و در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ تولید برق تجدیدپذیر خود را به ۹۷۰۰ مگاوات برساند.