به گزارش افکارنیوز،

 آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۶ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۵ هزار تن ارزن به جز بذر از ۳ کشور جهان وارد ایران شده است.

بنا بر آمار واردات ۵ میلیون و ۲۵۴ هزار و ۲۶۷ کیلوگرم ارزن به جز ارز باعث خروج ۲ میلیون و ۱۱۸ هزار و ۶۱۸ دلار یا به عبارتی ۸۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون و ۸۶ هزار و ۸۴۵ ریال شده است.

طبق گزارشات گمرک واردات از کشورهای آلمان، آذربایجان و فدراسیون روسیه صورت می گیرد.

بیشترین واردات از کشور فدراسیون روسیه به حجم بیش از ۳ هزار تن و به ارزش ۱ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۳۶۹ دلار یا معادل ۶۰ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۳ ریال صورت گرفته است.

1908610_998