به گزارش افکارنیوز،

 غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی درباره اقتصاد ایران در آینه شاخص های کلان اقتصادی، گفت: بر اساس گزارش های مرکز آمار ایران، نرخ ارز رسمی در سال 1390 حدود 10 هزار و 962 ریال بوده که در سال 1397 این میزان به 42 هزار ریال رسیده است، از طرف دیگر نرخ ارز غیررسمی در سال 90، 13 هزار و 468 ریال بوده که در سال 97، به حدود 99 هزار و 200 ریال رسید.

روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین حجم نقدینگی در سال 90 حدود 3 میلیون و 543 هزار میلیارد ریال بوده که این میزان در شهریور ماه سال 97 به حدود 16 میلیون و 724 هزار میلیارد ریال رسیده است و امروز نیز روزانه حدود یک هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور اضافه می شود.

نرخ تورم تا آبان به 15/6 درصد رسیده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه نرخ رشد حجم نقدینگی کشور در سال 97 حدود 9/3 درصد است، گفت: نرخ تورم در سال 90 حدود 26/4 درصد بوده که این میزان تا آبان ماه سال 97 به 15/6 درصد رسیده است، همچنین رشد اقتصادی در سال 90 حدود 3/2 درصد بوده که در بهار سال 97 حدود 1/9 درصد رسید، از طرفی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سال 90 حدود 3/4 بوده که در بهار سال 97 1/7 رسیده است.