به گزارش افکارنیوز،

 تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه به شرح زیر است:

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه

صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۵ دی ماه