به گزارش افکارنیوز،

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی افزود: ظرفیت نصب شده در نیروگاه حرارتی ۶۴ هزار مگاوات که شامل نیروگاه گازی، بخاری و سیکل است که مابقی آن نیروگاه تجدیدپذیر، هسته ای، برقابی و دیزلی را شامل می‌شود.

به گفته وی؛ در تابستان سال ۹۷ رکورد مصرف برق از ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد که بخش اعظمی از آن توسط نیروگاه حرارتی تامین شد.

عظیمی با اشاره به استفاده از نسل جدید نیروگاه‌های حرارتی در کشور بیان کرد: طی چند سال گذشته با پیشرفت علم و تکنولوژی کیفیت ساخت نیروگاه حرارتی نیز رشد شگرفی داشته است و هم اکنون نسل جدید نیروگاه حرارتی کلاس F. برای افزایش راندمان و سازگاری محیط زیست مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود: استفاده از نیروگاه‌های نسل جدید توسط شرکت‌های خصوصی آغاز شده است و در بخش دولتی نیز با استفاده از تکنولوژی و پتانسیل شرکت‌های داخلی زمینه برای بومی سازی این نسل از این نیروگاه‌ها و انتقال تکنولوژی به کشور‌های دیگر در حال پیگیری است.

معاون برنامه ریزی شرکت برق حرارتی با اشاره بومی سازی دانش حفط و نگهداری نیروگاه‌های حرارتی ابرازکرد:در تعمیرات و نگهداری نیروگاه‌های پیشرفت قابل توجهی داشته ایم و بخش اعظم آن توسط نیروی متخصص داخلی صورت می‌گیرد و ۹۰ درصد ساخت تجهیزات صنعت برق در داخل انجام می‌شود.

به گفته وی؛ صنعت برق کشور رتبه اول در منطقه و رتبه ۱۴ در جهان را دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از پیک مصرف تابستان ۹۸ بیان کرد: برنامه‌های وزارت نیرو برای عبور از اوج مصرف تابستان ۹۸ از مرداد ماه امسال آغاز شده است که مطابق آن در پی افزایش ۵۲۲۳ هزار مگاواتی نیروگاه‌های حرارتی هستیم و در بخش نیروگاه‌های تجدیدپذیر، برقابی ۷۰۰ مگاوات وارد وارد می‌شود.