به گزارش افکارنیوز،
 ساجد جاوید، وزیر اقتصاد انگلیس، اعلام کرد که این کشور در روز 31 اکتبر ترجیحا در قالب یک توافق از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد.

اخبار اقتصادی-جاوید گفت امیدواریم که برای خروج بتوانیم با اتحادیه اروپا توافق کنیم. اما اگر نتوانیم به توافقی با اتحادیه دست یابیم، من فکر می کنم که مهم است که در هر شرایطی حتی بدون توافق از اتحادیه خارج شویم.

وزیر اقتصاد انگلیس افزود: خروج بدون توافق مطلوب نیست اما چیزی که درست است این است که در روز 31 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج شویم.

جاوید در سخنان خود از ارائه جزئیات درباره نحوه خروج از اتحادیه اروپا بدون توافق خودداری کرد، چرا که بر اساس قانونی که پارلمان انگلیس تصویب کرده در صورتی که دولت انگلیس با اروپا بر سر خروج به توافق نرسد نخست وزیر انگلیس باید خروج از این اتحادیه را تا حصول توافق به تعویق بیاندازد.

جاوید می گوید: قانونی که پارلمان تصویب کرده است شرایط را سخت کرده است، اما سیاست ما در این زمینه به هیچ عنوان تغییر نکرده و ما در روز 31 اکتبر اتحادیه را ترک می کنیم.