به گزارش افکارنیوز،

 احمد امیرآبادی فراهانی در خصوص ارجاع مواد باقیمانده از لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی، اظهار داشت: برخی از مواد لایحه ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی از شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته و برای بررسی در کمیسیون اقصادی قرار دارد.

اخبار اقتصادی- عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در مواد بعدی لایحه مالیات بر ارزش افزوده به ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی اشاره شده است و نیاز بود که تکلیف آن قانون نیز مشخص شود.

وی افزود: فصل سوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده و مواد 24، 25، و26 این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود و قرار شد همه این مواد بایکدیگر در کمیسیون هماهنگ شوند و سپس در دستور کار دوباره مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.