به گزارش افکارنیوز،

 مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک با اشاره به برداشته شدن معافیت ۸۰ دلاری واردات تلفن همراه به صورت مسافری گفت: معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه برای مسافران در نظر گرفته شده بود، اما در چند سال اخیر برخی افراد از معافیت مذکور سوءاستفاده کردند و تعداد بسیار زیادی تلفن همراه به صورت تجاری، اما به نام مسافری وارد کشور شد تا جایی که میزان واردات موبایل به صورت مسافری با میزان وارد شده از طریق رسمی برابری کرد.

اخبار اقتصادی-  معاون فنی گمرک افزود: واردات موبایل از طریق مسافری کاهش شدیدی داشته چرا که از زمانی که معافیت ۸۰ دلاری حذف شده، این رویه واردات برای سوءاستفاده کنندگان صرفه اقتصادی ندارد.