اخبار اقتصادی- وام ازدواج در سالهای اخیر یکی از کمک هایی است که به جوانان داده می شود تا بتوانند زندگی مشترک خود را شروع کنند اما در طول سالهای گذشته اعدد این وام به قدری نبوده که جوانان از پس هزینه های ازدواج بر بیایند.

به گزارش افکارنیوز، حالا اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که هر یک از زوجین وام 50 میلیونی ازدواج بگیرند و این در حالی است که دولت قصد داشت که سقف وام ازدواج برای سال آینده 30 میلیون تومان باشد.

به گفته کاظم زاده نماینده مجلس و عضو کمیسیون تلفیق  بر اساس تبصره اصلاحی 16 لایحه بودجه سال 99، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس انداز و جاری نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آن ها بعد از 96/1/1می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند را با اولویت نخست پرداخت کند.بر اساس این مصوبه، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج ها در سال آتی، 500 میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ ضامن معتبر و سفته است.

وام 100 مییونی ازدواج

وام 100 میلیونی ازدواج تصویب می شود؟

اما بسیاری معتقدند که وام 50 میلیونی ازدواج تنها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده و امکان دارد در صحن علنی مجلس رای نیاورد که ایانی از دیگر نمایندگان مجلس می گوید که افزایش وام ازدواج به احتمال زیاد در صحن علنی نیز به تصویب می‌رسد زیرا 50 میلیون تومان عدد بالایی در پرداخت وام ازدواج نیست.

وی افزود: منابع مالی لازم برای پرداخت وام ازدواج از طریق بودجه بانک‌ها و دیگر تسهیلاتی که قانون بودجه در اختیار بانک‌ها قرار داده تامین خواهد شد.

گفته می شود در پرداخت وام ازدواج و بازپرداخت آن این است که قرار است بازپرداخت وام ازدواج از 5 سال به 7 سال تغییر کند .

باز پرداخت وام 100 میلیونی ازدواج

وام ازدواج

اما یوسف نزاد از دیگر نمایندگان مجلس که نایب رئیس کمیسیون تلفیق نیز است اعلام کرده که براساس تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده  به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوج هایی که تاریخ عقد آنها بعد از یکم فروردین سال 96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند، با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 99 پانصد میلیون ریال معادل پنجاه میلیون تومان با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

شرایط دریافت وام ازدواج

این در حالی است که بر اساس سامانه تسهیلات قرض الحسته ازدواج در حال حاضر این وام برای هر یک از زوجین 30 میلیون تومانی بوده و حتما زوجین باید تابعیت ایران را داشته باشند.

همچنین متقاضیان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال (24 ماه)، مهلت ثبت نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند . به استناد مفاد بند (الف) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از 01‌/01‌/1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، پرداخت می‌گردد.

گفتنی است چنانچه متقاضیان قبل از سال 1396 ازدواج نموده و در صف سامانه ازدواج در انتظار اخذ وام باشند، صرفاً مشمول سقف فردی 150 میلیون ریال خواهند شد.

در حال حاضر تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج‌ها در سال 1398 سیصد میلیون (300.000.000) ریال با دوره بازپرداخت پنجساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند یارانه پرداختی به اشخاص را به عنوان تضمین در این زمینه بپذیرند.‌

همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات و کارمزد وام ازدواج در حل حاضر برای وام 30 میلیون تومانی 60 ماهه است و سر رسید اولین قسط زوجین یک ماه بعد از دریافت وام می باشد. سود این تسهیلات نیز بر اساس اعلام سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج 4 درصد می باشد.

نویسنده: زهرا شیخ باقری