به گزارش افکارنیوز،

 مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۰ اسفندماه به بیان مسائلی همچون حقوق های سال آینده در هاله ای از ابهام، زمان شش ماهه برای سهمیه بنزین تمدید می شود، ریزش تاریخی قیمت نفت، برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹، چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو ، می پردازد.

همچنین کرونا ناجی اقتصاد بحران زده ایران، نهضت تولید ماسک و شوینده، چالش خروج نقدینگی در بورس ، پیش فروش بلیت های نوروزی منتفی شد، یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید، ماسک اقتصاد در عصر کرونا، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۰ اسفندماه به شرح زیر است:

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید

برنامه دولت برای رونق مسکن در سال ۹۹/ریزش تاریخی قیمت نفت/چراغ سبز برای آزادسازی واردات خودرو/ یارانه ۷۲ هزارتومانی را فراموش کنید