به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی شنبه ۲۵ اسفندماه به بیان مسائلی همچون بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد، عرضه کالاهای اساسی متوقف نخواهد شد، طرح کنترل تردد در ۱۱ استان، مصونیت اقتصاد از سقوط قیمت نفت ، تورم ۲۵درصدی در سال ۹۹، می پردازد.

اخبار اقتصادی - همچنین جزئیات تعویق ۳ ماهه بازپرداخت وام ها، نجات کارگران کرونازده با بیمه بیکاری، روز سیاه بورس جهانی، چالش تامین مواد ضدعفونی،  اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی، پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود، توقف گردشگری دریایی نوروز ۹۹،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی ۲۵ اسفندماه به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود

بازار مسکن در سال ۹۸ کوچکتر شد/ اختصاص سهمیه ۶۰ لیتری به سفرهای تابستانی/ پروازهای چین عامل شیوع کرونا نبود