به گزارش افکارنیوز،
محسن ابراهیمی، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون با اشاره به مصوبه شورای عالی کار اظهار کرد: براساس ابلاغیه شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ روزانه مبلغ ۶۱ هزار و ۱۸۰ تومان تعیین شده است.

اخبار اقتصادی- وی همچنین تصریح کرد: کارفرمایانی که از خدمات کارگران خارجی غیر مجاز استفاده کنند، با استناد به بند (ج) ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه ۳۰۵ هزار و ۹۰۰ تومان کارفرما مشمول جریمه می‌شوند.