به گزارش افکارنیوز،

از زمان تاسیس اولین مسجد توسط پیامبر اعظم (ص) تا به امروز، مسجد تنها کاربرد عبادی نداشته و به مسائل و مشکلات مردم نیز ورود داشته و از این بعد «نقش مسجد» در اسلام بسیار متمایز از معابد ادیان دیگر بوده و به عنوان پایگاهى که کارکردهاى متعدد و متنوع داشته مورد توجه قرار گرفته است .

اخبار اقتصادی- به این نکته کمتر توجه شده است که چرا خانهء پیامبر و مسجد اودر کنار یکدیگر قرار گرفتند؟ پیامبر واسطهء میان خدا و خلق است رابطه اى با خدا و پیوندى با مردم دارد. به گواهى و شهادت تاریخ ,پیامبر در برقرارى هر دو ارتباط (ارتباط با خدا و ارتباط با مردم ) از«مسجد» بهره مى گرفته و چه بسا رمز تقارن خانهء او با مسجد همین بوده است؛ پیوندى ناگسستنى و دائمى با خداوند و مردم, از پایگاهى به نام مسجد.

6

بدین ترتیب «مسجد» صرفاً محلى براى ارتباط با خدا نبود. ارتباط با جامعه و امت نیز در دستور کار قرار مى گرفت و میان «مسجد» و «اجتماع» و امور مربوط به آن پیوندى همیشگى برقراربود. یکى از موفقیت هاى شگفت انگیز پیامبر را باید در همین پیوند«مسجد و مردم» و یا به تعبیرى پیوند «دین و دنیا» از طریق «مسجد»جست و جو کرد.

5

امروزه نیز با توجه به تعدد مشکلات از قبیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی، مساجد جایگاه خاصی دارند. که متاسفانه برخی به مسجد فقط دید عبادی دارند، اگرچه مهم ترین بُعد مسجد، مسائل عبادی است اما غافل شدن از کارکردهای دیگر مسجد، جایگاه این پایگاه اجتماعی را تضعیف می‌کند.

2

مسجد منشور واقع در منطقه 11 شهر تهران، سالیان سال است که به یک پایگاه اجتماعی برای اهالیِ محل تبدیل شده است. این مسجد با شناسایی نیازمندان و کمک رسانی مستمر به آنان و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی برای اهالی محل و محدود نشدن به محیط مسجد، جایگاه خود را به واسطه رفقای بسیجی مسجد، تقویت کرده است.

4

از نگاه مردم محل مسجد منشور فراتر از محلی برای نماز خواندن است و طی این سالها تلاش مسجد برای حل مشکلات مردم را به چشم دیده‌اند و از طرفی با اعتماد بوجود آمده به حل مشکلات کمک کرده‌اند.

روزی به محلول ضدعفونی نیاز بود، تامین کردند و رایگان به خانه‌ها دادند؛ روزی به ماسک احتیاج شد چرخ خیاطی قرض گرفتند و ماسک تولید کردند و رایگان پخش کردند؛ روزی اعلام شد بیمارستان محل به شیلد احتیاج دارد همه دست به کار شدند و شیلد تولید کردند. گفتند مردم به واسطه کرونا در خانه قرنطینه هستند و به شادی احتیاج دارند ، کاروان شادی راه انداختند و کوچه به کوچه سرود اجرا کردند.

3

امروز نیز با توجه به شرایط اقتصادی نیاز است که به مسائل معیشتی مردم پرداخته شود و حال نیز این مسجد است که پرچمدار حل مشکلات اقتصادی است.

مسجد منشور با کمک و همکاری برنامه «پله پله تا ملکوت» رادیو اقتصاد اقدام به برگزاری جلسه مشاوره رایگان کسب و کار نموده که در اولین جلسه با دعوت از دکتر علیرضا نبی (کارآفرین نمونه کشور و داور برنامه تلویزیونی میدون) اولین جلسه مشاوره اقتصادی خود را برگزار کرد.

1

امید است با تداوم اینگونه جلسات به توسعه کسب و کارهای کوچک و تقویت جایگاه مسجد در اذهان عمومی منتهی شود.