به گزارش افکارنیوز،

مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی سه شنبه ۲۴ تیر ماه به بیان مسائلی همچون معمای دلارهای صادراتی، بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری، انتقاد شدید از گرانی سرسام آور، فرصت های قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین، می پردازد.

اخبار اقتصادی- همچنین دلار رام شدنی نیست، سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا، غفلت از ارزان فروشی طلای سیاه، مبادله کالا به کالا از نوع اجباری، از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۴ تیرماه به شرح زیر است:

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری

معمای دلارهای صادراتی/ سونامی بیکاری پیامد بحران کرونا/ بازار سرمایه پیشران تورم انتظاری