مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی چهارشنبه ۲۵ تیر ماه به بیان مسائلی همچون بلاتکلیفی در واردات خودروهای سنگین، ورود ۳ قوه به ساماندهی ب ازار ارز ، حذف سفته بازی از بازار مسکن ، مهلت کوتاه برای بازگشت ارز صادراتی،  می پردازد.

اخبار اقتصادی همچنین جنگ با تورم برای معیشت، ارزهایی که ملک خارجی شدند، عرضه گسترده ارز در بازار، اخلالگری دولت در بورس ، اختلاف حساب ۱۹ میلیارد دلاری،  از جمله مهمترین تیترهای روزنامه های اقتصادی امروز به شمار می رود.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی ۲۵ تیرماه به شرح زیر است:

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت

حذف سفته بازی از بازار مسکن/ورود ۳ قوه به ساماندهی بازار ارز/جنگ با تورم برای معیشت