به گزارش افکارنیوز،
ابوالقاسم سرحدی‌زاده، دبیرکل و بنیان‌گذار حزب اسلامی کار، نماینده سه دوره م جلس شورای اسلامی و وزیر اسبق کار و امور اجتماعی درگذشت.
اخبار اقتصادی سرحدی‌زاده عضو هیات مرکزی خانه کارگر نیز بود و نماینده مردم تهران در مجلس سوم، پنجم و ششم بود که در مجلس ششم، ریاست کمیسیون اجتماعی را هم برعهده داشت که در همین دوره بر اثر سکته مغزی از ادامهٔ فعالیت در مجلس بازماند.