به گزارش افکارنیوز،

 امروز سه شنبه (۳۱ تیر ماه) شاخص کل بورس  کار خود را با اُفت آغاز کرد.

اخبار اقتصادی-  در ساعت ۱۰:۲۰ جمع صف‌های خرید به حدود پنج هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان رسید در حالی که ارزش صف‌های فروش ۷۸۰ میلیارد تومان بوده است؛ بدین ترتیب کفه ترازو با چهار هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان به نفع صف‌های خرید سنگینی می‌کند.

بیشترین سفارش در صفوف خرید پترول، وآیند و فخوز به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان هزار و ۶۵۸ میلیارد تومان تقاضای خرید وجود دارد، بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش  وسدید، پارسان و ولیز در نوبت انتظار است؛ گفتنی است حجم صف ریل سیر کوثر (حسیر) به ۱۰ درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.

 محصولات شیمیایی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بیشترین سفارشات خرید را به ترتیب با برآیند هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سیستم ثبت کرده‌اند و از سویی دیگر هیچ گروهی زیر فشار فروش نیست.

در حال تکمیل...