هم اکنون حمل و نقل  بخش مهمی از اقتصاد می باشد که در واقع بر روی فرایند رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیمی دارد که شامل فعالیت های متفاوتی میباشد و در خصوص زمینه های همچون تولید، توزیع و مصرف کالا میتوان حضور آن را بخوبی احساس کرد و نمی‌توانیم حمل‌ونقل را جدا از فعالیت‌های اقتصادی بدانیم.حتی یک وانت بار برای شهرستان

به زبانی ساده ما نمی‌توانیم بدون حمل و نقل رشد و توسعه عمومی کشور را مشاهده کنیم چراکه حمل و نقل شامل موارد مختلفی در خصوص تاسیسات و تجهیزات و غیره می‌شود. صنعت حمل و نقل در کشور ایران در زمان های مختلف شامل مشکلات و فراز و نشیب های زیادی بوده است و در واقع هدف اصلی صنعت حمل و نقل بر این بوده تا بتوانند به این جایگاه ویژه و مطلوب دست پیدا کنند و با توجه به موقعیت های جغرافیایی و منطقه ای یک سیستم حمل و نقل کارآمد را توسعه بدهند تا در خصوص پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی در ایران جایگاه خاصی را به دست داشته باشد. در هر کشوری حمل و نقل به صورت مستقیم درفعالیت های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و می توان گفت یکی از شاخص‌های مهم توسعه یافتگی به حمل و نقل اختصاص دارد و در توسعه نقش مهمی دارد.

بدون وجود شبکه حمل و نقل ناوگان و سازمان ها و شرکتهای مختلف و تجهیزات مختلف نمی‌توانند به رشد خوبی برسند و به همین جهت است که بدون سیستم حمل و نقل رشد و توسعه اقتصاد و تجارت های مختلف شاهد گسترش نخواهد بود چرا که این سیستم خدماتی را در حوزه جابه‌جایی ایمنی و سطح خدمات ایفا می کند.

نقش حمل و نقل در پیشرفت اقتصاد

به صورت کلی باید بدانید که حمل و نقل  و باربری در اقتصاد کشور دارای دو نقش اصلی و مهم است.

در اولین نقش خود حمل و نقل بر روی فعالیت های اقتصادی اثر مستقیمی دارند و می توانند تاثیر خود را بر روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را نشان بدهد. در واقع حمل و نقل شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که خدمات مختلفی از جمله حمل و نقل ریلی، هوایی و دریایی مثل دیگر فعالیتهای اقتصادی ارزش افزوده را ایجاد می کند و به همین جهت بر روی رشد اقتصادی و ایجاد

اشتغال در یک کشور سهم گسترده ای دارد و می توانیم بگوییم که حمل و نقل به توسعه اقتصادی کشور مرتبط است.

در دومین نقش حمل و نقل می توان به این مورد اشاره کرد که وجود حمل و نقل به عنوان یک از اصلی ترین موارد محسوب می شود که زیر ساخت های اقتصادی را به منظور رشد و توسعه اقتصاد و  بخش‌های مختلف آن فراهم می کند و اینگونه می‌توان گفت در زیرساخت‌های اقتصادی کشور به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین بخشها، بخش حمل و نقل می باشد که اگر توسعه آن با اهداف بزرگ و کلان اقتصادی به صورت متناسب انجام نشود به عنوان مانع و خلل برای رشد و توسعه اقتصادی محسوب خواهد شد.

اگر ما عمیق تر به این موضوع نگاه کنیم متوجه می‌شویم که حمل و نقل در یک کشور در خصوص رشد پیشرفت و شکوفایی اقتصاد نقش ویژه ای دارد که در واقع نمی‌توان آن را انکار کرد.

همانطور که اشاره کرده‌ایم حمل و نقل شامل موضوعات مختلفی همچون تولید، توزیع، خدمات و استفاده مصرف‌کنندگان از کالا می باشد و نقش مهمی در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی دارد. برای اینکه یک کشور بتواند شاهد پیشرفت اقتصادی باشد به این نیاز دارد تا بتواند یک سامانه ترابری را به صورت پایدار و قدرتمند در اختیار داشته باشد و به واسطه این سامانه تمامی نیازهای حمل و نقل

در خصوص یک کشور انجام گردد و به همچنین در این راستا اهمیت دادن به حمل و نقل تاثیر بسیاری دارد که همه ی آن ها می توانند نقش مهم حمل و نقل را در خصوص شکوفایی اقتصادی یک کشور نشان بدهند.

از مزیت های مثبتی که در خصوص حمل و نقل وجود دارد به صورت خلاصه به افزایش راندمان سامانه حمل و نقل، ارتباط حمل و نقل جاده‌ای  حتی یک دستگاه نیسان باربرای شهرستان و توسعه یک کشور، افزایش توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و... میباشد. موضوع حمل و نقل مسئله ی نیست که تنها در این دوران مورد توجه قرار گرفته باشد بلکه از گذشته های دور نیز افراد در تلاش بودند تا بتوانند در خصوص حمل و نقل تغییرات خوبی را پدید بیاورند تا راحت تر به نیازهایشان پاسخ بدهند