«حازم قاسم» سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی « حماس » سخنانی را در خصوص اسرای زن فلسطینی مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس در این خصوص تأکید کرد که اسرای زن فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی توسط نظامیان این رژیم تحت شکنجه و سرکوب قرار می گیرند.

قاسم افزود: رژیم صهیونیستی بدون در نظر گرفتن شرایط خاص اسرای زن فلسطینی، بدترین سرکوب ها را علیه آنها اعمال می کند. زنان فلسطینی تاکنون به اشکال مختلف توسط صهیونیستها سرکوب شده اند.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس همچنین یادآور شد: رژیم صهیونیستی در برخورد با زنان فلسطینی به ویژه اسرای زن، تمامی قوانین بین المللی را زیر پا می گذارد و به بدیهی ترین اصول انسانی نیز پشت می کند.

پیشتر کمیته رسیدگی به امور اسرای فلسطینی اعلام کرد که در روز هشتم مارس که همه دنیا روز جهانی زن را جشن می‌گیرند، مقامات صهیونیست همچنان ۳۵ زن بی‌گناه از جمله ۱۱ مادر را در اسارت نگه داشته‌اند. این کمیته تأکید کرد: اسرائیل از سال ۱۹۴۸ بیش از ۱۶ هزار فلسطینی را اسیر کرده است.