یکی از نمایندگان پارلمان اروپا با انتشار پیامی ادامه جنگ در یمن را مایه شرمساری اتحادیه اروپا و اعضای آن دانست.

 «مایک والاس» یکی از نمایندگان مستقل اتحادیه اروپا، در پیامی در توئیتر می نویسد: ادامه جنگ یمن موجب شرمساری اتحادیه اروپا و اعضای آن است که تنبیه جمعی مردم یمن را تسهیل می کنند. جنگ یمن همچنین نفاق موجود در اروپا درباره جمله معروف «ارزش های اروپایی» را مشخص می کند. من مطمئن هستم که مردم یمن ترجیح می دهند که ما (اروپائی ها) ارزش های خود را صادر نکنیم.

توییت مایک والاس