پلیس رژیم صهیونیستی یک کودک فلسطینی را در منطقه سلوان در قدس اشغالی زیر گرفت.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، پلیس رژیم صهیونیستی این کودک فلسطینی را که سوار بر دوچرخه بوده به دلیل نصب کردن پرچم فلسطین بر دوچرخه خود زیر گرفت و پس از آن نیز بازداشت کرد.

تعرض صهیونیست‌ها به فلسطینیان در قدس اشغالی و کرانه باختری در حالی ادامه می‌یابد که از واکنش مقاومت به تصمیم صهیونیست‌ها برای مصادره محله شیخ الجراح در قدس اشغالی تنها چند روز می‌گذرد.