کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که واشنگتن با هرگونه رقابت خارجی ناعادلانه که به زنجیره تأمین آمریکا آسیب وارد کند به مقابله پرداخته و در روابط تجاری خود با چین تجدیدنظر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، در بیانیه کاخ سفید ادعا شده است: در حالیکه از رقابت خارجی عادلانه استقبال می‌شود، به همان میزان با یارانه‌های خارجی و دیگر اقدامات تجاری ناعادلانه که بر روند تولید و فراتر از آن، بر توان رقابتی آمریکا تأثیرگذار باشد نیز مقابله خواهد شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: دولت آمریکا باید استراتژی جامعی برای به عقب راندن رقابت خارجی ناعادلانه که زنجیره‌های تأمین حیاتی و صنایع آمریکا را از بین می‌برد، به اجرا بگذارد.

هرچند کاخ سفید مخاطب خاص این بیانیه را مشخص نکرده و مستقیماً انگشت اتهام خود را به کشوری نشانه نرفته، اما در بخشی از این بیانیه آمده است: انعطاف پذیری زنجیره تأمین باید در رویکرد سیاست تجاری ایالات متحده در قبال چین از جمله در روند بازبینی سیاست تجاری ایالات متحده - چین گنجانده شود.