روزنامه عبری زبان معاریو در گزارشی در این رابطه خبر داد، اسناد مالی افشا شده موسوم به «پاندورا» نام 35 رهبر فعلی و سابق جهان و بیش از 300 شخصیت دیگر که برخی از آنها اسرائیل ی هستند را ذکر کرده است.

در این گزارش آمده است تحقیقات انجام گرفته که توسط اتحادیه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی تهیه شده و 2.94 ترابایت اطلاعات در مورد آن جمع آوری شده است.

این تحقیق گرچه شخصیت‌های برجسته‌ای همچون عبدالله دوم را در مرکز توجه افشاگری‌های خود قرار داده است.

سهم شخصیت‌های اسرائیلی در فساد اقتصادی جهان

به نوشته این رسانه عبری زبان در این تحقیق نام 565 شخصیت اسرائیلی هم به چشم می‌خورد که شماری از اعضای کنست از جمله نیر برکات شهردار سابق قدس هم در میان آنها قرار دارد.