از ماه فوریه (بهمن ماه) نزدیک به پنج میلیون فرانسوی باید اطلاعات مربوط به سلاح خود را در سامانه ای متعلق به وزارت کشور ثبت کنند. هدف از اجرای این طرح از سویی تسهیل رویه صدور مجوز برای کاربران و از سوی دیگر تقویت قابلیت ردیابی سلاح ها عنوان شده است.

مقامات فرانسه همچنین وعده داده اند که روند ثبت سلاح در شش ماه نخست راه اندازی سایت به ویژه برای افرادی که سلاح خانوادگی ثبت نشده در اختیار دارند، «ساده» باشد.

بر پایه نتایج یک طرح بررسی موسسه مطالعات عالی بین المللی و توسعه ژنو با عنوان طرح «بررسی سلاح کوچک» (Small Arms Survey)، در فرانسه بیش از ۱۲ میلیون سلاح در اختیار افراد غیرنظامی است. ۱۹ و ۶ دهم درصد قبضه سلاح برای هر ۱۰۰ نفر، فرانسه را در جدول جهانی رده بندی نرخ تسلیحات در جایگاه بیست و چهارم قرار می دهد.

فرانسه همچنین با جمعیت قابل توجه افرادی که به شکل حرفه ای شکار می کنند و نیز تیراندازان ورزشی یکی از مسلح ترین کشورهای اتحادیه اروپاست. این کشور چهار میلیون مجوز برای شکار صادر کرده است و یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از صاحبان این مجوزها شکارچیان فعال هستند. همچنین بیش از ۲۲۰ هزار نفر در فرانسه تیرانداز حرفه ای به عنوان یک رشته ورزشی هستند.

تمایل فرانسوی ها به مسلح شدن برای تامین امنیت خود

هم زمان با افزایش میل به مسلح شدن، تحرکات انجمن طرفداری از احیای تسلیحات شهروندان افزایش یافته است؛ آنها نگرانی ها از افزایش سلاح در کشور را «ترسی غیرمنطقی» می دانند. این طرفداران حق «دفاع از خود» با سلاح گرم تاکید می کنند: ما دیگر قربانی نیستیم بلکه عامل امنیت خود هستیم.