نزیه منصور، عضو سابق پارلمان لبنان در یادداشتی آورده است: این اظهارات از زمان استقلال لبنان از زبان نخست وزیران این کشور بی سابقه است و تا کنون سابقه نداشته است که نخست وزیری در تاریخ لبنان چنین حرفی بزند و چنین حقی به سفیر عربستان بدهد. این اظهارات، اهانت به ملت و همه تشکلهای لبنان به خصوص طایفه محترم اهل تسنن است!

در اینجا لازم به ذکر است که آقای «صلاح سلام» در پاسخ به این اظهارات به شبکه المیادین گفته است: اهل تسنن لبنان به هیچ عنصر خارجی اجازه نمی دهند در امور سیاسی و انتخاباتی ما دخالت کنند.

ما به صراحت اظهارات نجیب میقاتی را رد کرده و آن را دعوت مستقیم از عربستان به مداخله در امور داخلی لبنان می دانیم؛ لذا می خواهیم ایشان در پارلمان حضور یافته و استیضاح شوند، حتی اگر این امر به سلب اعتماد از ایشان و تغییر در بافت و چیدمان مجلس شود.

سفیر عربستان در لبنان حق دخالت در انتخابات پارلمانی این کشور را دارد!

سایر رسانه‌ها