در اسنادی که از طبقه بندی محرمانه خارج شده‌اند، موساد از روابط اسرائیل با شماری از احزاب و گروه‌های لبنانی سخن گفته است و جالب تر این که برخی از این احزاب همانی هستند که امروز نسبت به مقاومت حزب الله بیشترین اعتراضات را ابراز می‌دارند.

برخی از این اسناد هم به حمایت ارتش اسرائیل از برخی از گروه‌های شبه نظامی لبنانی در جنگ داخلی لبنان پرداخته است.

در این اسناد که در روزنامه هاارتص منتشر شده‌اند به بخش‌‌هایی از روابط اسرائیل و گروه‌‌هایی مانند حزب کتائب اشاره کرده است و تاکید دارد روابط اسرائیل با برخی از احزاب و شخصیت‌های سیاسی لبنان به دهه پنجاه از قرن گذشته یعنی حدود 70 سال پیش آغاز شده است.

در این رابطه تاکید شده است که رژیم شاهنشاهی ایران هم در تقویت این روابط نقش داشته و در سال 1958 اقدام به انتقال سلاح از اسرائیل به لبنان می‌کرد تا از رئیس جمهور وقت لبنان کمیل شمعون حمایت کند.

موساد نام احزاب متحد رژیم صهیونیستی در لبنان را فاش کرد