به گزارشافکارنیوز، دیلما دا روسف، رئیس جمهور برزیل در نشستی خبری ساختار سازمان ملل متحد، را مورد انتقاد قرار‌داد.

روسف در این نشست بر ضرورت اعمال اصلاحات اساسی و ضرروی در ساختار این سازمان‌ها تاکید ورزید.

وی شورای سازمان ملل متحد را به علت عدم تغییرات جدی در ساختار خود و پیش بردن قوانین و قواعد سال‌های بسیار دور مورد انتقاد قرار داد و از مقامات این سازمان خواست تا برای حفظ مشروعیت این سازمان تغییراتی اساسی در قواعد و ساختار این شورا اعمال کنند.

وی اعلام کرده است که مسائل روز دنیا هر روز بیش از پیش پیچیده تر می‌شود و جهانیان بیشتر با خشونت مواجه هستند این سازمان می بایست به گونه‌ای عمل کند که بتواند بسیار سریع مشکلات عدم صلح و آرامش مردم را مرتفع کند.

وی خاطر نشان کرده است که " همکاری چند جانبه " تنها راه حلی هست که می تواند بر درگیری‌ها و تنش‌های موجو در جهان پایان دهد.

وی در ادامه افزود: زمانی که با مشکلی مواجه می‌شویم می بایست با یکدیگر متحد باشیم، باید بیاندیشیم و پیشنهاد بدهیم با یکدیگر همکاری کنیم، اتحاد با یکدیگر را افزایش دهیم و از این طریق مشکلات را مرتفع کنیم.

رئیس جمهور برزیل همچنین به درگیریها و تنشهای موجود در سوریه اشاره کرد و از سازمان ملل متحد خواست تا هرچه سریعتر چارهای کارساز برای حل شدن این مسئله ارائه دهد.