گروه بین الملل -

اسامه نجیفی، رییس سابق مجلس عراق، در نامه ای به سردار سلیمانی، از ژنرال ایرانی برای تجدید ریاست خود کمک خواسته است!

به گزارشافکارنیوزسایت الیوم الثامن ادعا کرد؛ به گفته یک منبع آگاه النجیفی تصمیم گرفته بود این نامه را از طریق برادرش که گفته می شود در این هفته به تهران آمده بود، به دست سردار سلیمانی برساند. در این نامه آمده است:

«بسیار خوشحالم که نامه من به دست شما رسیده است و بسیار خوشحالم که برادرم محمد را به ملاقات با خود پذیرفته اید.

مراتب خرسندی خود را برای خدمت به کشورم عراق را به عرض شما می رسانم و می خواهم با دولت عزیزتان در این تحول و توسعه همکاری کنید.

همانطور که می دانید حمایت شما از معاون رییس جمهوری عراق بسیار تاثیرگذار است … اگر مردی باشد که با دستورات شما هماهنگ باشد و شما را در جریان آخرین تحولات عراق بگذارد.

سیطه تکفیری ها بر مناطق سنی نشین اوضاع را وخیم تر خواهد کرد و نیازمند کسی است تا آتش را از این مناطق دور کند. من خودم را در جایگاهی می بینم که بتوانم این امر را تحقق بخشم.